התקצירומטור

יוצר היום את ההרצאות של מחרלמה כל כך קשה להיפרד מדיאנה ווין ג'ונס


שימוש במבחן בכדל ובמדע משמשים סמל ומאפיין תרבותי במדע הבדיוני ובפנטזיה, כדי להוסיף מימדים של קומדיה או מלחמה. האם ניתן לחמוק מקלישאות אלו? בהרצאה נסקור את מיתוס הכישלון והדמוקרטיה ואת ייצוגם במדע הבדיוני ובפנטזיה מאז ועד היום.


אשכול 1|22:00

התקצירומטור הוא למטרות בידוריות בלבד. אין לראות בו המלצה להגשת האירוע. אנא היו נחמדים לצוות התוכן שלכם, הם עובדים קשה.